Medeia – Xenosis (2019)

Medeia – Xenosis (2019)

Malevolent Creation – The 13th Beast (2019)

Malevolent Creation – The 13th Beast (2019)

Gorgon – Elegy (2019)

Gorgon – Elegy (2019)

Amoderndeath – Amoderndeath (2019)

Amoderndeath – Amoderndeath (2019)

Refusal – Epitome of Void (2019)

Refusal – Epitome of Void (2019)

Soilwork – Verkligheten (2019)

Top

Soilwork – Verkligheten (2019)

Vomitory – Redemption (Deluxe Edition) (2019)

Vomitory – Redemption (Deluxe Edition) (2019)

Vomitory – Raped in Their Own Blood (Deluxe Edition) (2019)

Vomitory – Raped in Their Own Blood (Deluxe Edition) (2019)

Indivision – Sleep (2019)

Indivision – Sleep (2019)

Mistveil – Amnesia (2019)

Mistveil – Amnesia (2019)

Nailed To Obscurity – Black Frost (2019)

Nailed To Obscurity – Black Frost (2019)

At the Gates – With the Pantheons Blind (2019)

At the Gates – With the Pantheons Blind (2019)

Meathook – Crypts, Coffins, Corpses (2019)

Meathook – Crypts, Coffins, Corpses (2019)

Festerday – Iihtallan (2019)

Festerday – Iihtallan (2019)

Nihilism – Obsidian (2018)

Nihilism – Obsidian (2018)

Whitemour – The Devil Inherits the World (2018)

Whitemour – The Devil Inherits the World (2018)

Veldes – Flameless (2019)

Veldes – Flameless (2019)

Nattravnen – Kult Of The Raven (2018)

Nattravnen – Kult Of The Raven (2018)

Fractured Instinct – Something Old, Something Older (2019)

Fractured Instinct – Something Old, Something Older (2019)

Legion of the Damned – Malevolent Rapture / Sons of the Jackal (2019)

Legion of the Damned – Malevolent Rapture / Sons of the Jackal (2019)